Seurafoorumi on tehokas toimintatapa.

3.5.2019


Seurafoorumit, tai millä muulla nimellä niitä eri kunnissa kutsutaankin, ovat yleistymässä ja hyvä niin. Kyseinen toimintatapa mahdollistaa kunnan ja seurojen välisen vuoropuhelun sekä yhteisen tekemisen parhaalla mahdollisella tavalla. Onnistumisen edellytyksenä kuitenkin on, että nähdään yhteinen hyvä eikä pelkästään oman seuran tai lajin tarpeet.

Viime vuosina on seurafoorumeita tms. käynnistetty enenevässä määrin ympäri Suomea. Kyseessä on kunnan ja seurojen tarpeista lähtevä toimintatapa, jossa mm. edistetään vuorovaikutusta sekä sovitaan yhteisen tekemisen malleista.   
Pohjois-Savossakin on useita kuvatunlaisia kokoontumisia, esim. Kuopion seurafoorumi, Kiuruveden liikuntafoorumi ja Leppävirran yhdistysfoorumi. Leppävirran mallissa on mukana muitakin kuin liikunnan parissa toimivia yhdistyksiä.
Seurafoorumi ei ole pelkästään kunnan järjestämä infotilaisuus, vaan siellä voidaan sopia mm. avustuskäytännöistä, liikuntatilojen käytöstä ja rakentamisesta sekä yhteisistä tapahtumista ja hankkeista. Vaikka kyseessä ei ole mikään virallinen päätöksentekoelin, niin yleensä siellä käsitellyt asiat etenevät myös käytännössä.
Tilaisuudet ovat avoimia kaikille seuratoimijoille, ei pelkästään puheenjohtajille tai seurojen johtokunnan jäsenille.
Hyvin toimiessaan seurafoorumi varmistaa seurojen ja lajien tasa-arvoisen kohtelun, sillä tieto eri asioista tulee samalla tavalla ja samaan aikaan kaikille. Seurafoorumissa voi ennakolta vaikuttaa kunnan tekemiin liikuntaa ja urheilua koskeviin ratkaisuihin.
Lajit ja seurat tulevat tutummiksi toisilleen ja siten opitaan ymmärtämään paremmin toistenkin tarpeita. Neuvonta, kokemusten jakaminen, tapahtumajärjestäminen, asiantuntijavierailut jne. tuovat vaihtelevuutta kokoontumisten teemoihin.
Koolle kutsujana on yleensä kunta, mutta seurafoorumin puheenjohtajana on monesti myös seuratoimija. Seurat valitsevat puheenjohtajan keskuudestaan ja toimikausi voi olla 1-2 vuotta, kokoontumisia on yleensä 2-4 kertaa vuodessa.
Pohjois-Savon Liikunta auttaa seurafoorumeiden perustamisessa ja on tilaisuuksissa läsnä tarpeen mukaan.
 

PS. Pidetään huolta, että vaaliohjelmissa olleet liikunnan edistämistä koskevat asiat eivät puolueilta unohdu.

Risto Kovanen
Aluejohtaja, Pohjois-Savon Liikunta